KÜLTÜREL ASİMİLASYON NE DEMEKTİR?

Kültürel Asimilasyon Ne Demek

 Kültür olarak adlandırılan kavram bir toplumun ya da medeniyetin tarihsel süreçler sonucu kazanmış olduğu yaşam, düşünce ve sanat yargılarının tümüdür. Kültür öğrenilirken aynı zamanda yaşanılan bir olgudur. Bireyler, kültürü ve kültürel süreçleri nesilden nesle aktarmakla yükümlüdürler. Kültür bir nevi bir önceki nesilden, bir sonraki nesillere aktarılmak üzere bırakılan bir mirastır. Nesiller boyu aktarılırken tabi ki değişimlere uğradığı herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Bu değişimin nedenleri arasında toplumun fiziki yapısının değişmesi, eğitim oranının artması ve bunun sonucu olarak kadın, erkek istihdam oranında ki artmalar sıralanabilir. Fakat kültürün nesilden nesillere aktarılması sonucu değişim göstermesinin en büyük nedeni kültürel asimilasyondur.

 Kültürel Asimilasyon Ne Demektir?

  Kültürel özümseme veya başka bir tanımıyla kültürel asimilasyon bir medeniyetin çeşitli yönlerle başka bir topluma benzemesidir. Bu benzeme şekli, toplumların iç içe yaşamaya başlamasıyla gerçekleşir. Savaşlar, doğal afetler veya diğer toplumsal kaynaklı sorunlar nedeniyle iki farklı toplum bir arada yaşamaya başlayabilir. Toplum da kültüre ve tarihe düşkün olan kitle tarafından asimilasyon olumsuz algılansa da, tüm toplumların bağdaşmasını olumlu gören bir kitle de mevcuttur.

 Kültürel Asimilasyon Olumlu Mudur?

  Kültür kısaca bir toplumun karakteridir. Yazılı ve yazısız sanat eserleri, müzikler, konuşma tarzı, atasözü ve deyimler, gelenek görenekler kültür kavramının içine girerler. Kültür asimilasyonu demek bir milletin tarihsel süreçlerinin hiçe sayılması, yok edilmesi demektir. Asimilasyon, olumlu değil aksine olumsuz bir olgudur. Gelecek nesillere öğrenileni değil özenileni öğretmek demektir. Kültürel asimilasyonu önlemek adına farklı toplumların iç içe yaşamaları kontrol altında tutulmalıdır. Yıllar boyunca tarihte de öğrenildiği üzere, Türk milleti farklı toplumlarla bir arada yaşamıştır. Böyle bir durumda bile, kültürüne sahip çıkmış ve gelecek nesilleri bu kültürle yetiştirmeyi başarmışlardır.

Muhammed Furkan KIZILATEŞ

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.