TAAHHÜT ALINIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER ve TAAHHÜT ÖRNEĞİ

Aralık 11, 2018 0 Comments

TAAHHÜT ALINIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER ve TAAHHÜT ÖRNEĞİ 

Bir icra dosyasında borçlu alacaklıya borcunu belirli gün ve miktarlarda ödeyeceğini taahhüt edebilir. Taahhüt haciz sırasında ya da icra dairesine bizzat borçlunun teşrifi ile alınabilir. Taahhüdün geçerli olması için gereken şartlara bakalım: 

1) İcra takibi kesinleşmiş olmalıdır. Peki icra takibinin kesinleşmesi ne demektir? İcra takibi açıldıktan sonra borçluya ödeme emri tebliğ olunur. Takip dayanağı kambiyo senedi ise 5 gün, değilse 7 gün içinde borca itiraz edilmezse takip kesinleşir ve borçlunun malvarlığına yürüyebilecek konuma gelirsiniz efenim. ( SALDIRIN DURMADAN! BU TARAFTAR SİZİNDİR HER ZAMAN! LOY LO LOY!!! Ay gaza geldim. İcra takibi yaparken gaza gelmek de önemlidir ha, müvekkilin hakkını korumak adına elinizden geleni yaparsınız, önce borçlunun malvarlığını, taşınırlarını, taşınmazlarını sorgulatırsınız, nesi var nesi yoksa alacağı elde etmek adına üzerine haciz koydurursunuz filan... Yanii haklıysanız yüüürrrüyüüün :)))) ) 

2) Asıl alacağın, taahhüt tarihine kadar işlemiş faizin, taahhüt tarihinden sonra ödeme yapılacak tarihe kadar işlemiş faizin, varsa çek tazminatının ve komisyonunun, tahsil harcının, haciz masrafının, vekalet ücretinin, tebligat masrafının, takip çıkışı üzerinden toplam dosya borcunun ve varsa diğer masrafların kalem kalem yazılması gerekiyor. 

3) İşleyecek faizden feragat edilecekse 'feragat ediyorum' diye açıkca bir beyan verilmelidir. Eğer taahhüt süresince işleyecek faiz belirtilmeyip de feragat beyanı da açıkca yapılmamışsa verilen taahhüt geçersiz olur. 

4) İhtiyati haciz aşamasında alınan taahhüt geçersizdir. Bu da takibin kesinleşmesi gereğinin bir sonucudur. Bazı acil durumlarda ki onlar borçlunun mal kaçırabilme durumlarıdır, mahkemeden belirli bir teminat yatırıp ihtiyati haciz kararı alınır ve yalnızca bu kararla takip açılır. Ardından en geç 10 gün içerisinde ise esas takip açıldıktan sonra bu takibin kesinleşmesi gerekir.

Taahhüdün geçerli olması neden önemlidir? 
Taahhüt geçerli olmalıdır ki eğer borçlu verdiği taahhüde uymazsa onu İcra Ceza Mahkemesi'ne şikayet edebilin. 3 ay tazyik hapsi söz konusudur. Dava süresince taahhüt edilen miktar ödenirse hapis cezasından kurtulabilinir. Ya da verilen taahhüt olması gereken şartları taşımıyorsa, zorunlu hususlarda eksiklik varsa borçlu ya da vekili taahhüdün geçersiz olduğunu öne sürer böylece dava reddedilir ve borçlu hapisten kurtulur. Yani taahhüt mevzusu böylesi bir öneme sahiptir efenim. 

TAAHHÜT ÖRNEĞİ: 

T.C.
____________
___. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO: _____/ ______ E.
Borçlu _________________________ ve alacaklı vekili geldiler. Borçlu söz aldı;
1) Ödeme emri tarafıma dairede tebliğ edilsin dediler (tebliğ edildi.) Takibe ve borca itiraz ve diğer itiraz haklarımın tamamından feragat ediyorum, borcu kabul ediyorum. Dosyadaki borcumu aşağıda hesaplanan miktarının yasal faizi, icra giderleri, vekalet ücreti ile birlikte tüm dosya borcunu aşağıdaki tarih ve miktarlarda ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum. Taahhüdümü yerine getiremediğim takdirde karşılaşacağım hukuki ve cezai sorumlulukları biliyorum varsa teminatın iadesine muvafakat ediyorum. Borcumu taahhüt ettiğim tarihte ödemediğim takdirde almakta olduğum maaşımın veya emekli maaşımın tamamına haciz konulmasına muvafakat ediyorum.

2) BORÇ DÖKÜMÜ
TL Asıl Alacak, 
TL Tebligat,
TL İşlemiş Faiz, TL Bugüne kadar işlemiş faiz(__/__/______)
TL % , Tazminat, TL Haciz Masrafı,
+ TL % , Komisyon TL Vekalet Ücreti
Toplam TL Üzerinden Hesaplanan TL İhtiyati Haciz Vekalet Ücreti ve Harcı
TL Başvuru Harcı, TL __/__/______ Taahhüt tarihine kadar 
işleyecek faiz,
TL Tahsil Harcı,
+ TL İCM vekalet ücreti ve masrafı, 
TOPLAM TL ‘dir.

2a) Hesaba dahil edilmeyen işleyecek faiz alacağından feragat ediyorum.
Alacaklı Vekili
3) ÖDEME TAAHHÜTLERİ:
___/___/______ Tarihinde _____________________ TL olan dosya borcumun tamamını ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum dedi.
4) Yukarıda dökümü yapılan borcumu ödeme gücüm vardır. Aylık ___________ TL kazancım vardır.
5) TAAHHÜTTE BULUNAN BORÇLUNUN:
Uyap sistemindeki adresim tebligat adresimdir. Tebligatın iade gelmesi halinde TK 21’e göre tebligat yapılabilir.
Borçlunun Adı Soyadı :
Ev Adresi : 
Telefonları : 
Tebligat Adresleri : Tebligatın bu adrese yapılmasını kabul ediyorum.
Adres değişikliği halinde dosyaya yeni adresimi bildireceğim.
Borçlu
_________________
6) ALACAKLI VEKİLİ BEYANI:
Borçlunun yukarıdaki ödeme taahhüdünü aynen kabul ediyorum. Kabulümüz borçluya bildirilsin ve cezai sorumluluğu anlatılsın dedi.
Alacaklı Vekili

7) Borçluya alacaklı vekilinin taahhüdü aynen kabul ettiği ve taahhüdü ihlal halinde cezai sorumluluğun bulunduğu açıkça anlatılıp keyfiyet ihtar olundu.
8) Borçlu yapılan ihtaratı anladım kabul ediyorum dedi.
İcra Müdürü


Av. Yeliz Metin 

Yeliz Metin

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.