HUKUK TOPLUMU MU KORUR YOKSA BİREYİ Mİ?

Eylül 08, 2018 0 Comments

Hukuk toplumu mu korur yoksa bireyi mi ? Sizlere yönelttiğimiz bu soruya 500’ü aşkın cevap geldi.Her cevap kendi içerisinde belli argümanlara dayanmıştı.Kimi birey esas alınmalı derken,kimi toplumun esas alınması gerektiğini söyledi.Şimdi sizinle birlikte düşünürler bu konuya ne demiş ona bakalım.Altta yazılanlar ekşisözlükte bir yazarın girdiği entrydir.Bu yazının altında bulunan yorum bölümüne yorumlarınızı yazarsanız tartışabiliriz.İyi ve keyifli okumalar..


“Bu soruya Foucault iktidar, Marx kapitalizm, Gramsci ise hegemonya kavramını kullanarak cevap verir.

İktidar, hukuk kurallarını belirlemek için toplumdaki elitlerin; toplum mühendisliğine soyunarak karar aldığını belirtir. Ancak hukuk kuralları belirlenirken, "iktidar karşısında topluma hareket alanı bırakılmalıdır" der. İktidarın meşruiyeti ve hukuk kurallarının geçerliliği de buna bağlıdır. Örneğin, köşeye sıkıştırılmış ve kendisini savunamayacak bir kişi ile diğeri karşısında iktidar ilişkisi yoktur. herkes kendisini savunabilmelidir. Bu açıdan, hukukun bireyi ve toplumu koruması mümkün olabilmektedir.

Marx, kapitalist sistemlerde elit azınlığın; yani bir avuç burjuvanın devletin tüm organlarına hakim olması dolayısıyla hukuk kurallarının toplum yararına değil, burjuva çıkarına olduğunu belirtir. Devlet ve devlete ait bütün organlar zengin azınlığın elinde, sömürü düzenine zemin hazırlar. bireyi veya toplumu değil; toplumun çok küçük bir azınlığını korur.

Gramsci ise Marx'tan yola çıkarak, nasıl oluyor da zengin bir azınlığa, yığınların karşı çıkmadığı sorusuna cevap aramaya çalışır. Bu, hegemonya kavramı ile alakalıdır. Devleti yöneten azınlık, devletin ve devlete ait bütün organik organları kullanarak ideolojisini toplum geneline yayar. Kamuoyunu istediği şekilde biçimlendirmek suretiyle oluşabilecek karşı çıkmaları engeller. yani devlet, bir azınlık tarafından oluşturulan hukuk kurallarının benimsetilmesi ve bu kurallara karşı oluşabilecek itirazları önlemek adına çalışır. Hukuk bu anlamda bir iktidar mekanizmasıdır. bireyi veya toplumu değil; bazı zengin bireyleri korur.

Özetle; hukuk, iktidarın fahişesidir. bireyi veya toplumu koruması durumu, kuralları koyanların niteliği ile ilgilidir.

Atatürk, medeni bilgiler kitabında hukuk kurallarının bireyi ve toplumu koruması yolunda bir rejim istediğini belirtir. Kamuoyu, örgütlenme oldukça önemlidir ve bunlar iktidarın tavırlarını düzeltmesi için gereklidir; sürekli olarak düşüncelerle desteklenmelidir. Bu serbestlikten oluşabilecek kötülüklerin önüne geçilebilmesi adına da yasalara, kurallara ihtiyaç vardır. Yasalar, herkesi kapsayan ve hem bireyi hem de toplumu koruyan nitelikte olmalıdır.

Hukukun bireyi mi yoksa toplumu mu koruduğu sorusu paradoks örneğidir. yeri gelir topluma karşı bireyi, yeri gelir bireye (diktatöre) karşı toplumu korur. niteliği, kuralları belirleyenlerin niteliği ve mevcut dinamiklerin değerlendirilmesiyle alakalıdır.”


Ekşi Sözlükteki Entry 

Muhammed Furkan KIZILATEŞ

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.