ÖĞRENCININ ÖĞRETMENI TARAFINDAN DERSTEN ATILMASININ HUKUKI BOYUTU NEDIR (SUÇ MU )?

Öğrencinin Öğretmeni Tarafından Dersten Atılmasının Hukuki Boyutu Nedir (Suç mu )?


Bir öğretmenin öğrencisini dersten çıkarmasının hukuki boyutunu kanun maddeleri ile açıklamaya çalışacağım.

Türk Ceza Kanunun 112. Maddesine bakacak olursak;

Eğitim Ve Öğretim Hakkının Engellenmesi

(1) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla;

a) Devletçe kurulan veya kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak yürütülen her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerine,

b) Kişinin eğitim ve öğretim hakkını kullanmasına,

c) Öğrencilerin toplu olarak oturdukları binalara veya bunların eklentilerine girilmesine veya orada kalınmasına,
engel olunması hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Türk Ceza Kanunun 112. Maddesine dayanarak söylüyorum ; öğrencinin dersten atılması suç teşkil ediyor.Bununda cezasının ağır olduğunu görüyoruz.


Türk Ceza Kanunun 113. Maddesine bakar isek;


Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi

(1) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla;

a) Bir kamu faaliyetinin yürütülmesine,

b) Kamu kurumlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında verilen ya da kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak sunulan hizmetlerden yararlanılmasına,
engel olunması hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına

Türk Ceza Kanunun da açıkça ‘kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak sunulan hizmetlerden yararlanılmasına engel olunması hâlinde,fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına ‘ denmiştir yani bu da suç teşkil ettiğinin bir göstergesi diyebiliriz.
Avrupa İnsan Hakları  Sözleşmesi  2. Maddesi

Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet, eğitim ve öğretim alanında yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinde, ana ve babanın bu eğitim ve öğretimin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama haklarına saygı gösterir.

Öğretmenin sizi dersten atması eğitim hakkından yoksun bırakması demektir bu da demek oluyor ki böyle bir durumda kişiyi eğitim hakkından yoksun bırakmıştır öyleyse bu  kişi suç işlemiş olur.


Muhammed Furkan KIZILATEŞ

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.