ÖĞRENCILERIN SINAV NOTLARI AÇIKLANDIKTAN SONRA SINAV KAĞITLARINI İNCELEYEBILMELERI MÜMKÜN MÜ ?

   Öğrencilerin Sınav Notları Açıklandıktan Sonra Sınav Kağıtlarını İnceleyebilmeleri Mümkün mü ?Öğrencilerin sınavlardan sonra kağıdını incelemek istemeleri ve bazı öğretmenlerin de sınav kağıtlarını inceletmemek istemesinden dolayı kaynaklanan bazı durumları burada analiz edip sonuçlara ulaşacağız.

İnceleme 3 Bölümden Oluşacak;

1-Okul Öncesi Ve İlköğretim Kurumları
2-Ortaöğretim Kurumları
3-Yüksek Öğretim Kurumları (Üniversiteler)

1- Okul Öncesi Ve İlköğretim Kurumları 


Okul Öncesi Ve İlköğretim Kurumları 'nda bu tür durumlar çok nadir olsa da yaşanmaktadır.

Okul Öncesi Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğini inceleyelim.


OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması

MADDE 25 – (1) Sonuçlar; sınavların yapıldığı, projelerin teslim edildiği tarihten başlayarak en geç 10 iş günü içinde öğrencilere bildirilir. Sınav kâğıtları, incelenmek üzere öğrencilere dağıtılır ve varsa yapılan ortak hatalar sınıfta açıklandıktan sonra geri alınarak bir eğitim ve öğretim yılı saklanır. Projeler öğretmen tarafından değerlendirildikten sonra öğrenciye iade edilir ve öğrenci tarafından ders yılı sonuna kadar saklanır. Ders etkinliklerine katılım, sınav ve projeye verilen puanlar, e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir.


Yönetmeliğin 25. maddesinde görüldüğü üzere sınav kağıtlarının öğrencilere dağıtılması gerekmektedir.Yapılan ortak hatalar da sınıfta açıklanır ve öğrenciler itirazı hocaya yapabilirler.2-Ortaöğretim Kurumları

Ortaöğretim kurumlarında sıklıkla rastlanan bir durum olan sınav kağıtlarının öğrenciler tarafından incelenmesi konusunu detaylı bir şekilde inceleyeciğiz.

Öncelikle yönetmeliğe bakalım..


MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması
MADDE 49- (1) Öğretmenler sınav, performans çalışması ve projelerin sonuçlarını öğrencilere bildirir ve sınav analizlerine göre ortak hataları açıklar.
(2) Yazılı sınav, uygulama, performans çalışması ve projelerin değerlendirme sonuçları, yazılı sınavın yapıldığı tarih veya performans çalışmasının, uygulamanın yahut projenin teslim tarihini takip eden 10 gün içinde öğrenciye duyurulur ve e-Okul sistemine işlenir.
(3) Sınav, performans çalışması ve projelerle ilgili evrak öğrencinin talebi halinde ders öğretmeni tarafından yeniden incelenip değerlendirilerek öğrenciyle paylaşılır.
(4) Öğretmen tarafından yapılan yeni değerlendirmenin yeterli görülmemesi durumunda öğrenci okul yönetimine yazılı itirazda bulunulabilir. İtiraza ilişkin evrak okul yönetimince ders öğretmeninin dışında ilgili branştan en az iki öğretmenden oluşturulan komisyon, okulda yeterli öğretmen bulunmaması durumunda ise il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından incelenip değerlendirilerek öğrencinin nihai puanı belirlenir.

Ortaöğretim kurumlarında işleyiş çok daha farklı yönetmelikte görüldüğü gibi..


3-Yüksek Öğretim Kurumları (Üniversiteler)

Sınav kağıdınızı görmek için  ; ''Bi̇lgi̇ Edi̇nme Hakkı Kanunu'' çerçevesinde yazılacak dilekçe ile okuldan kağıdın bir kopya nüshası istenebilir.

Notunuzda puanlama hatası olduğunu düşünüyorsanız maddi hata dilekçesi vermeniz mümkündür.

Maddi hata dilekçesinde kağıdınız incelenmez sadece puanlama da bir hata olup olmadığı kontrol edilir.Eğer kağıdınız da puanlama yapılırken bir hata olduğunu düşünüyorsanız idare mahkemesinde dava açmanız gerekir.

Muhammed Furkan KIZILATEŞ

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.