ÖZEL YURTTAN AYRILMA VE SENET İPTALİ HAKKINDA

 Özel Yurttan Ayrılma Ve Senet İptali Hakkında 

Günümüzün en önemli sıkıntılarından biri  özel yurtta kalmak için imzalanan senedin nasıl iptal ettirileceğidir.Bu konu hakkında bir çok öğrenci ve veli mağdur durumda kalıyor.Bu konu hakkında detaylı bilgilendirmeyi yapacağım

Bilindiği üzere özel yurda kayıt için gidilir,orada ki sözleşme ve senet imzalanır ama daha sonra yıl içinde yurttan çıkma ihtimali hiç akla gelmez ve daha sonra bazı nedenler (devlet yurdunun yedeklerden çıkması,eve çıkma vs.) ile yurttan ayrılmak istenir.Ama senet imzalanmıştır yurt yönetimi ile görüşülür ama yurt yönetimi yurttan ayrılmanız halinde senet tutarını ödemenizi ister.Bu durumda siz neler yapabilirsiniz ? Tabi imzaladığınız sözleşmenin maddeleri de önem arzediyor ama ben genel hatlarıyla anlatacağım.

  • Öncelikle yurdun sunduğu imkanlarda,hizmetlerde bir sorun var mı bunu kontrol edin.
  • Yapılan senedin ne şekilde ödendiğine ve senedin tek senet olup olmadığına  dikkat edin.

Üstte ki iki madde hakkında Tüketici Mahkemesinin verdiği karar var çünkü okumanızı öneririm.


…Dosyaya toplanan delillerden dinlenen tanık beyanlarından, davacının daha önce kaldığı dönemde de yurdun üst katındaki odada kaldığı çatının akması sebebi ile odadaki eşyalarının ıslandığını idareye bildirdiği, bakım ve onarımının yapılacağının taahhüt edildiği, sözleşmenin düzenlendiği dönemde çatının tekrar aktığı bu taahhüdün yerine getirilmediği anlaşıldığından davacının bu sebeple yurttan ayrıldığı ve yurttan ayrılışında ve akdi fesh etmesinde haklı olduğu anlaşılmıştır. Her ne kadar taahhütnamede yurttan ayrıldığında kalan bedeli ödeyeceği veya istemeyeceği hükmü var ise de davalı haklı sebeplerle yurttan ayrıldığından ayrıca tek taraflı taahhütnameye konulan bu madde taraflarla müzakere edilmeyip haksız şart olarak kabul edildiğinden davalının davacının yurtta kalmadığı döneme ilişkin senet bedelini tahsil etme hakkı olmadığı sonucuna varılmıştır. Her ne kadar davacının imzaladığı taahhütname 4077 sayılı yasanın 6 A maddesine göre düzenlenmiş ise de bu maddedeki şartların tamamını taşımadığı görülmüştür. Ancak ücretlerin taksitler halinde alınacağına ilişkin kuponlar yazılmasına rağmen bu maddeye aykırı olarak tek senet düzenlenmiştir. Oysa ki her bir taksit için ayrı ayrı nama yazılı senet düzenlenmesi gerekmektedir, 6 A maddesinin 3. fıkrasına aykırı olarak tek senet olarak düzenlenen bononun geçersizliğine kara vermek gerekmiştir…

Bir kısmını paylaştığım kararda görüldüğü üzere bu eksikliklerin oluştuğu durumda mahkemeye başvurabilirsiniz.Verilen kararda da görüldüğü gibi sizin haklı çıkmanız olasıdır.


Tüketici Kanunu gereği eğer herhangi bir dayanağınız yoksa yurt yönetimi ile anlaşmanızı tavsiye ederim.

Yurt Yönetimi ile anlaşma yaparken önerebileceklerim şunlar ;

-Yurt yönetimi ile veliniz vasıtası ile konuşmanız meselenin ciddiyeti açısından önem arz eder.
-Belli başlı nedenler(maddi durum,ulaşım vs. ) söyleyebilirsiniz mutlaka etkili olur.
-Bir kez değil 3-4 kez bu konuyu konuşun .
-Gerekirse bazı günler telefon ile arayıp rica edin.
-Kesinlikle bağırıp çağırmayın ve şiddete başvurmayın.
-Eğer kabul etmez iseler ücretin bir miktarını ödeyebileceğinizi söyleyin.


Muhammed Furkan KIZILATEŞ

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.