ANONİM ŞİRKETTE FESHİ İHBARDA BULUNMAK SURETİYLE ORTAKLIK SONA ERDİRİLEBİLİR Mİ?

Bir Tutam Hukuk Instagram sayfasının hikayesini yukarı kaydırıp buraya gelen güzel insan,öncelikle hoş geldin.Aşağıda sorunun geniş bir cevabı mevcut, konuyu iyi öğrenmek için cevabın hepsini okumanı şiddetle tavsiye ediyorum.Acelem var, sadece cevabı öğrenmek istiyorum diyecek olursan kırmızı renkte olan en son paragrafı okumanı rica ediyorum.Ödülü kazanan bu sayfanın en alt kısmında yazıyor.Bakalım doğru cevabı veren kişiler arasından hanginiz ödülün sahibi olacaksınız.OLAY:

Merkezi İzmir'de olan A anonim ortaklığı, ortaklık sözleşmesinin 5. maddesine göre, 5 yıl süreli olarak kurulmuştur.Ancak bu süre geçmiş olmasına rağmen ortaklık faaliyetlerine devam etmekte ve de işlemler yapmaktadır.Ortaklardan C ortaklığa ihtar çekerek, ortaklığın belirsiz süreli hale geldiğini, bu nedenle ortaklığı altı ay sonra etki gösterecek şekilde feshi ihbar suretiyle sona erdirmek istediğini belirtmiştir.

Soru: Olayda olduğu gibi, ortaklık süre bitmesine rağmen faaliyetlerine devam ederse, bunun hukuki sonuçlar nelerdir? Bu durumda ortak C feshi ihbarda bulunmak suretiyle anonim ortaklığı sona erdirilebilir mi?

Cevap:

Olayda olduğu gibi, ortaklık sözleşmesinde yer alan sürenin sona ermesine rağmen, ortaklığın faaliyetlerine devam etmesi durumunda, hangi hüküm ve sonuçlarının ortaya çıkacağına ilişkin yeni TTK önemli bir kural getirmiştir.Gerçekten de TTK 529/1 a'da yer alan düzenlemeyle,süre sona ermesine rağmen işlere fiilen devam etmek suretiyle belirsiz süreli hale gelmeyen anonim ortaklıklarda, ana sözleşmede yer alan sürenin sona ermesi anonim ortaklığın infisah sebebi olarak öngörülmüştür.Yani bu düzenlemeyle kanun koyucu, şayet ortaklık süresi sona erer, ancak ortaklık faaliyetlerine devam ederse, bu durumda söz konusu ortaklığın sona ermeyeceğini, aksine ortaklığın belirsiz süreli hale geleceğini hükme bağlamaktadır.Bu düzenleme isabetli bir kuraldır.Gerçekten de böylelikle kanun koyucu, gelişimi veya gelişmekte olan bir anonim ortaklığın faaliyetlerine devam etmesine rağmen, sırf ortaklık sözleşmesindeki süresi dolduğu için sona erdiğine ilişkin katı düşünceleri ortadan kaldırmakta, ortaklık çalışanlarının ve ortakların yararına olumlu bir düzenleme yapmaktadır.Kaldı ki, yukarıda da ifade ettiğim gibi, daha başlangıçta belirsiz süreli bir anonim ortaklık kurulabildiğine göre, belirli bir süre için kurulan bir anonim  ortaklığın daha sonra fiilen devam etmek suretiyle belirsiz süreli bir anonim ortaklığa dönüşmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.Son olarak bu hususla bağlantılı olarak şunu da ifade etmek gerekir:Bu şekilde bir anonim ortaklığın fiilen devam etmesinin sonucu olarak, yasal düzenlemeyle onun belirsiz süreli hale gelmesi, anonim ortaklıkların yapısına da uygun bir kuraldır.Çünkü anonim ortaklıklar-kural olarak- pay sahiplerinden bağımsız, kurumsal niteliğe sahip ortaklıklar olarak düşünülmüştür.

Burada tartışılabilecek asıl sorun, olayda olduğu gibi, belirsiz süreli hale gelen anonim ortaklığın ortaklardan birisi tarafından feshi ihbar suretiyle sona erdirilip erdirilemeyeceği meselesidir.Kuşkusuz aynı sorun, ortaklık sözleşmesinde herhangi bir süre öngörülememesi veya "belirsiz süre" öngörülmesi hallerinde de karşımıza çıkar.Kanun koyucu bir ortağın feshi ihbar suretiyle anonim ortaklığı sona erdirip erdiremeyeceği hususunu anonim ortaklıklarda düzenlememiştir.Buna karşılık adi ortaklıklarda buna olanak tanımıştır.Gerçekten de TBK 639/1 b.6 ve TBK 640'a göre, belirsiz süreli olarak kurulan adi ortaklıklarda ortaklardan her biri altı ay önceden feshi bildirmek suretiyle ortaklık ilişkisini sona erdirebilir.


Sorunun uzun olması sebebiyle gören binlerce kişi arasından çoğu kişi soruyu okumazken,az bir kısım da işaretleme yaptı.

Binlerce kişi arasından sadece bir kişi DM ile cevabını açıkladı,zaten cevabın açıklanacak pek bir kısmı da yoktu.Uzun diye okumaktan vazgeçip,geçtiniz hikayeyi.Bir dahaki çekilişte görüşmek üzere,sınavlarınızda başarılar diliyorum.

Kazanan Arkadaşımız: Barış Dalgın @barisdalgin

birtutamhukuk@gmail.com hesabına adres ve iletişim bilgilerini gönderebilirsen hediyeni hemen göndereceğiz.Maili göndereceğin mail adresini de DM üzerinden bize iletebilirsen çok iyi olur.

Ödülü merak edenler mutlaka olacaktır,merakta kalın :)


Muhammed Furkan KIZILATEŞ

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.