HUKUKTA SÜRELER

Kasım 10, 2018 , 0 Comments

HUKUKUMUZDA SÜRELER

MAHKEMESİ
Cevap / 
Cevaba 
Cevap / 
İkinci 
Cevap

Bilirkişi 
Raporu 
İtiraz
Tesbit, 
İht.Ted.
ve YD 
Kararı
İtiraz
Temyiz
(****)
Karar Düzeltme
(****)
Temyiz, Karar Düzeltme Dilekçe Reddi Kararı Temyizi

İstinaf
(****)
Temyiz
(****)
Tefhim
Tebliğ
Cevap
Karar 
Düzeltme 
Cevap
Tefhim
Tebliğ
Cevap
Tefhim
Tebliğ
Cevap
ASLİYE
(Ticaret, Tüketici, Aile, Fikri Hukuk)
Hafta
Hafta
Hafta

15
10
15
15

Hafta
Hafta

Ay
Hafta
SULH 
Basit Yargılama Usulüne tabi davalar
Hafta (*)
Hafta
Hafta

8
10
15 
(**)
15

7

Hafta
Hafta

Ay
Hafta
İŞ
2
 Hafta (*)
Hafta
Hafta
8
8
10


7
8
8
Hafta
8
8
Hafta
İCRA - Hukuk
Hafta (*)
Hafta
Hafta
10
10
10
10
10
7
10
10


Ay
Hafta
İCRA - Ceza
Duruşma
Duruşma
----
7
7
10


Hafta
7
7


7
7
CEZA 
(Sulh, Asliye, Ağır, Fikri Ceza)
Duruşma
Duruşma

1 Hafta
1 Hafta
10
1 Ay (C.Sav.)

Hafta
7
7

7
7
7
İDARE
30
Hafta
7

30
30
15
30 (***)
7


VERGİ
30
Hafta
7

30
30
15
30 (***)
7(*) Basit yargılama usulüne tabi davalarda cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi yoktur, sadece cevap dilekçesi vardır. 
(**) Eski HUMK 440/III-2 maddesi hükmüne dikkat edilmeli. (Karar düzeltme yolu açık olanlarda 15 gün)
(***) İYUK’na göre Karar düzeltmeye karşı da cevap süresi 30 gündür. 
(****) Bölge Adliye Mahkemeleri çalışmaya başlayınca, yeni HMK’nun istinaf ve temyize ilişkin süreleri geçerli olacaktır. 

Muhammed Furkan KIZILATEŞ

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.