ASLİ MÜDAHALE (KATILMA) DAVASI DİLEKÇESİ

                        ASLİ MÜDAHALE (KATILMA) DAVASI DİLEKÇESİ
Çayıralan Sulh Hukuk Mahkemesi'ne
                                                                                      Asli katılma talebidir  Dosya No : 2009/111

Asıl katılma isteminde
 bulunan üçüncü kişi: Muhammed Furkan KIZILATEŞ
Davacı :Yasin Toktan
Davalı : Hasan Özkınacı
Dava : Asli müdahale davasıdır.
Davanın Konusu : Mahkemenizde görülmekte olan tazminat istemine ilişkin davaya,
asli müdahale davası yolu ile katılma istemidir.
Katılma sebepleri : Davacı Ahmet Yaya ile davalı Ferit Tura arasında görülmekte olan tazminat davasında, davanın taraflardan biri tarafından kazanılması halinde hukuki yaranm, aleyhime olarak doğradan doğraya etkileneceğinden, esasen zorunlu dava arkadaşı konumunda bulunan davacı Ahmet Yaya ile davalı Ferit Tura'nın üzerinde hak iddia ettiği taşınmaz tarafıma aittir. Mülkiyetinkanıtlanmasınayararbelgeleri sunuyoruz. Bu sebeple, mahkemenizde görülmekte olan davaya asli müdahil sıfatıyla katılma zorunluluğum bulunmaktadır. Hukuki yaranmbunu gerektirmektedir.
O nedenle, davaya asli müdahale davası yoluyla müdahalede bulunmak zorunlu olmuştur. Şöyle ki;
1 ………………………..
2 ………………………..
3 ……………………...
Yargısal kararlar ve bilimsel içtihatlar uyannca, asli katılma talebimiz hakkında mahkemece kabul kararı verilmesine gerek y oktur. Asli müdahale davası bağımsız bir dava olduğundan, asli müdahale ilişkin davanın açılması ve harcınyatırılması ile müdahale usulü tamamlammş olmaktadır.
Bu sebeplerle davaya asli katılma isteminde bulunma zorunluluğu doğmuştur.

Sonuç ve istem : Yukanda sunulu sebeplerle, mahkemenizde görülmekte olan, 2004/
111 Esas sayılı davaya asli müdahale davası yoluyla katılıyoruz. Saygılanmızla,

                                                          Müdahale davasını açan 

                                           Muhammed Furkan KIZILATEŞ (üçüncü kişi)

Muhammed Furkan KIZILATEŞ

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.