FER 'İ MÜDAHALE (KATILMA) DİLEKÇESİ

Fer 'i müdahale (katılma) dilekçesiÇayıralan Sulh Hukuk Mahkemesi'ne
Fer'i katılma talebidir
Dosya No : 2009/111
Fer'i katılma isteminde
bulunan (üçüncü kişi)   : Mehmet Çiçekdağ
Davacı :AhmetYaya
Davalı : Suat Tura
Dava : Kira alacağının tespiti
Davanın Konusu : Mahkemenizde görülmekte olan davaya, davacı yanında katılma
istemidir.
Katılma sebepleri : Davacı Ahmet Yaya ile davalı Suat Tura arasında görülmekte olan kira alacağının tespiti davasında davanın kazanılması halinde HUMY. m. 53' hükmü uyannca, davacı yanında davaya katılmamda hukuki yarar bulunmaktadır. Çünkü, dava
konusu taşınmazda, önceden başlangıç tarihli davacı ile ararmzda şu biçimli bir sözleşme
düzenlenmiştir.
O nedenle, yanında davaya katılmak istediğim davacının davayı kaybetmesi konumunda ona rücu edebilecek ve tarafımdan TL'sı talep edebilecektir. Bu durum, şahsımın hukuki yarannı zedeler nitelik taşır. Yanında, davaya katılmak istediğim davacı görülmekte olan davada aşağıdaki sebepleryüzünden haklı bulunmaktadır. Bu sebepler;
1
2
3
HUMY. m. 5 3 (54/I) uyannca katılma isteğimin kabul edilmesi konumunda, davamn davacı yaranna sonuçlanacağı bellidir.
Bu sebeplerle davaya katılma isteminde bulunma zorunluluğu doğmuştur.
Sonuç ve istem : Yukanda sunulu sebeplerle, mahkemenizde görülmekte olan, 2004/
111 Esas sayılı davaya müdahale istemimin kabulüne karar verilmesini saygı ile dilerim.

Katılma isteminde bulunan Mehmet Çiçekdağ (üçüncü kişi)

Muhammed Furkan KIZILATEŞ

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.